Natho नाठो | New Nepali short film for social awareness Subscribe us YouTube:- https://www.youtube.com/channel/UCYJBagszU0k7CXo3iLy3Uqw All the Audio and Video rights of this Video is owned only by Prabhu TV यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.

Nepal Star TVNathoNew short filmNepali filmfull movienepali short filmbest nepali short filmnew short moviebest short filmdownload nepali moviedownload full filmshort film for social awarenesssocial awareness